blagajna_slika1.png

Blagajna

Vodenje blagajniškega poslovanja.

Funkcije programa:

  • Sestavljanje blagajniških prejemkov
  • Sestavljanje blagajniških izdatkov
  • Sestavljanje blagajniškega dnevnika
  • Pregledi in izpisi (pregled vseh prejemkov ali izdatkov za posameznika za določeno obdobje, pregled po stroškovnih mestih,…)
  • Vzdrževanje podatkov
  • Prenos podatkov v glavno knjigo