Trgo_slika6_485_320.png

Trgo

Zakaj izbrati programske pakete TRGO, TRGO Lite ali TRGO POS?  

 • ker je enostaven za uporabo in zanj ne potrebujete dodatnega izobraževanja
 • ker je cenovno izredno ugoden
 • ker z minimalnimi stroški pri vzdrževalnem dogovoru ogromno pridobite
 • ker je odzivni čas enkraten
 • ker prehodi na davčno blagajno ne bodo boleči ne za vas, ne za vašo denarnico
 • ker boste osredotočeni le na vaše poslovanje

...za vse ostalo bomo poskrbeli mi!

 

 

 

 

Trgo Lite
420,00 €
za vodenje malih in srednjih podjetij brez vodenja zalog in modula za maloprodajo
Trgo
520,00 €
za vodenje manjših in srednjih podjetij, ki potrebujejo tudi vodenje zalog
Trgo POS
605,00 €
program za enostavno vodenje blagajniškega poslovanja z modulom za maloprodajo in vodenjem zalog ter mnogo več
 • sprejem blaga na zalogo na podlagi dobaviteljeve dobavnice ali računa
 • oblikovanje cene z upoštevanjem razlike v ceni, davka, rabata, odvisnih stroškov
 • razvrščanje artiklov
 • prenos artiklov iz poslovalnice v poslovalnico
 • sprejem blaga možen tudi preko tekstovne datoteke
 • pregledi nabave za določeno obdobje pri posameznem ali pri vseh dobaviteljih
 • sestavljanje dobavnice
 • pregledi in poročila prodaje po artiklih, kupcih, obdobjih
 • izstavljanje računov
 • pregled izstavljenih računov za posameznega ali vse kupce za različna obdobja
 • vpis datuma plačila računa
 • pregledi neplačanih računov
 • pregledi plačanih računov
 • pregledi izstavljenih računov po posameznih potnikih, če jih zaposlujemo
 • sestavljanje in izpisovanje predračunov oziroma ponudb
 • sestavljanje odjavnic posameznega ali vseh dobaviteljev
 • izpis oddajnic, pregledov
 • prenos blaga na podkonsignacijo
 • izpis ali prikaz cenika artiklov, zaloge posameznega artikla
 • izpis celotne zaloge
 • prenos artikla iz konsignacijske v redno prodajo
 • izpis ali prikaz cenika artiklov, zaloge posameznega artikla
 • izpis celotne zaloge
 • prenos artikla iz konsignacijske v redno prodajo
 • kreiranje izpeljanih artiklov
 • pregled prometa posameznega artikla
 • skladiščna kartica
 • pregled prometa od zadnje inventure dalje
 • vnos spremenjenih prodajnih vrednosti artiklov, skupin, grup
 • sprememba nabavne vrednosti artiklov na konsignaciji
 • akcijska prodaja artiklov izbrane skupine, grupe
 • prikaz in izpis artiklov na akcijski prodaji
 • prikaz ali izpis evidence o nakupu in prodaji za željena obdobje
 • vnos, popravljanje, vpogled, prikaz in zapis šifranta artiklov, kupcev, dobaviteljev, tarifnih stopenj, skupin
 • teksti za kupčev prikazovalnik
 • šifrant prodajalcev oziroma potnikov
 • šifrant bank, kreditnih kartic
 • razni delovni parametri
 • arhiviranje
 • indeksiranje
 • restavriranje
 • pakiranje
 • prenos v glavno knjigo
 • izpis inventurnih listov
 • kreiranje inventurne datoteke
 • vnos inventurnega stanja
 • odpisi
 • viški in primanjkljaji
 • izpis inventurnega poročila
 • prenos inventurnega stanja